Paketat Spa

FOR HER Në këtë paketë përfshihen një nga masazhet në menu si dhe përdorimi i zonës spa si hamam/saunës/pishinës/jacuzzi.. ( 6.000 ALL/ 45 Euro/ 60min massage plus 3 hour of hamam/sauna/pool/Jacuzzi )

FOR HIM Në këtë paketë përfshihen një nga masazhet në menu si dhe përdorimi i zones spa si hamam/saunës/pishinës/jacuzzi. ( 6.000 ALL/ 45 Euro/ 60min massage plus 3 hour of hamam/sauna/pool/Jacuzzi )

FOR US Includes one of the messages in menu for two plus using of hamam/sauna/pool/jacuzzi. ( 10.500 ALL/ 80 Euro/ 60min massage plus 3 hour of hamam/sauna/pool/Jacuzzi )

FOR MY BEST FRIEND Në këtë paketë përfshihen një nga masazhet në menu për dy veta si dhe përdorimi i zones spa si hamam/saunës/pishinës/jacuzzi ( 6.000 ALL/ 60min massage plus 3 hour of hamam/sauna/pool/Jacuzzi )

HAPPY BIRTHDAY Në këtë paketë përfshihen një nga masazhet në menu si dhe përdorimi i zonës spa si hamam/saunës/pishinës/jacuzzi. ( 6.000 ALL/ 45 Euro/ 60min massage plus 3 hour of hamam/sauna/pool/Jacuzzi )